Nuttige documenten bij de start van een onderwijsloopbaan                                                          

1. Een tijdelijk contract

2. De opdrachtverklaring van het Katholiek onderwijs

3. Het algemeen reglement

4. Het decreet rechtspositie

5. Formulieren  voor een functionerings- of evaluatiegesprek: zie smartschool

 

 

homepagina