ALGEMENE INFORMATIE 

 

Het Onderwijsdecreet-II van 31 juli 1990  bepaalt dat het secundair onderwijs gestructureerd is in cycli van 2 jaren

structuur secundair onderwijs

Het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs, zoals gewijzigd bij het Onderwijsdecreet-XI van 18 mei 1999, bepaalt dat scholen zich moeten groeperen tot scholengemeenschappen.

  definitie  bevoegdheden   beleidsorganen

homepagina